torsdag 4. august 2016

Forskjellen på hundehold og hundehold

Innimellom havner jeg i diskusjoner om hundehold, og ofte er det fordi vi har forskjellig holdning til om hunden har en "egenverdi" eller om den bare er her for oss. For meg er hunden et familiemedlem og skal behandles som et individ med egne instinkter, emosjoner og behov - sett fra sitt ståsted. Altså ønsker jeg å gi hunden min et liv som er godt for den - og ikke nødvendigvis et liv som er godt for meg.

Diskusjonen med andre oppstår ofte når det kommer til dressur og det man kaller lydighet. Mange har hunder som er "godt dressert" og som er "veldig lydige". Man snakker sjelden om hvilke metoder man har brukt for å komme dit. Både dyr og mennesker kan tuktes og skremmes til å bli lydige og underdannige...  Jeg ønsker ingen hund som er dressert eller "lydig" på slike premisser. Jeg ønsker at Chantie og jeg skal samarbeide godt - at vi skal ha det moro sammen, og at de triks og knep hun kan komme med gjør hun fordi hun selv har lyst - og ikke fordi hun må.

Jeg respekterer derfor når hunden ikke vil gjøre det jeg tenkte vi skulle. Når hun ikke VIL ut når jeg vil. Når Chantie piper eller forsøker å fortelle meg noe - så lytter jeg, istedenfor å kjefte på at hun "bråker". Når vi går tur og vi møter noe som skremmer Chantie - så forsøker vi sammen å overvinne frykten ved å ta tida til hjelp (og noen godbiter!). Jeg hjelper Chantie å bygge opp sin egen selvtillit, mestringsfølelse og gi henne nyttig lærdom for andre problemer som kan dukke opp i livet.

For meg er det ikke viktig å vise fram at jeg har kustus på hunden min, men det er viktig å vise fram livsgleden hun har! Det er artig å se hvordan hun kommuniserer med meg, og hvordan vi jobber sammen når vi trener. Jeg er opptatt av etisk hundehold som baserer seg på samarbeid og forståelse.

Jeg ønsker en hund med initiativ, med pågangsmot og nysgjerrighet på verden! Ikke en hund som bare gjør noe når den får beskjed om det... For meg handler det om å gi Chantie et godt hundeliv - på hennes premisser.

Bildet er hentet fra Glasgow Dog Trainer and Behaviour Consultant

Så neste gang du ser en veldressert hund - så ikke bare la deg imponere. Sjekk i hvert fall ut hvilke metoder eieren har brukt for å komme dit før du applauderer eieren... 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar